Programma

Voor de jongeren

In een echte indoorstad met een grootte van maar liefst 500 m2 met daarin zo’n 15 tot 25 bedrijven en instellingen speelt zich ‘Me&MyCity’ af . De stad wordt gerund door ongeveer 45 – 70 scholieren (twee schoolklassen). De leeromgeving is digitaal gescript, maar de kinderen organiseren de dag in de stad helemaal zelf. 

Voorafgaand aan die dag wordt er natuurlijk wel het nodige voor en met hen voorbereid:
• ze krijgen 10 lessen op school, van hun eigen juf of meester;
• ze solliciteren op een baan in de Me&MyCity-stad;
ze leren hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren;
 en ze leren natuurlijk ook hoe ze met hun zelfverdiende geld kunnen omgaan.

Na de dag in de stad reflecteren ze met elkaar en met de eigen leraar.

Voor de leraren

De 10 lessen in de klas kunnen onderdeel worden gemaakt van het gewone curriculum. Wat bijvoorbeeld belasting is en hoe dat werkt kan bij het vak rekenen prima worden uitgelegd. De juffen en meesters krijgen zelf een (online) teachertraining door de professionals van Me&MyCity-NL en uiteraard brengen ze zelf een bezoek aan de stad. 

Door de kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen in economische vaardigheden die ze later kunnen inzetten in hun werkende leven kan spelenderwijs de kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijs worden verkleind. 

Door positieve ervaringen over dat werkende leven op te doen komt er een beter begrip over en daardoor meer motivatie. Ook snappen leerlingen het nut van de schoolvakken nog beter omdat er een link komt tussen wat ze leren en waarvoor ze het nodig hebben.

Door betekenisvol te leren komen de kinderen ook in aanraking met t
eamwork, leren ze samen problemen op te lossen, doen ze de eerste ervaringen op met begrippen als zelfsturing en ontwikkelen ze een zelflerend vermogen en reflectie.

Leren door te doen in een omgeving waarin ze kunnen proberen, oefenen, testen, slagen en mislukken zonder oordeel, geeft de kinderen alle gelegenheid om door de steeds veranderende ervaringen niet alleen kennis op te doen maar ook zelfvertrouwen op te bouwen.

Digitale leeromgeving

Het is intussen algemeen bekend dat een digitale leeromgeving het lerend vermogen van de scholieren activeert. Ze krijgen ook in het Me&MyCity leertraject de beschikking over een eigen tablet en aan de hand van een gescripte “game” worden ze bij de hand genomen om systematisch taken uit te voeren. Het digitale leerprogramma bevat onder andere een bank- en boekhoudsysteem waar de kinderen hun geldstromen in leren bijhouden.