Doelstellingen

Ook in Nederland bestaat er nog steeds een kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven die sterk kan worden verkleind door kinderen al op jonge leeftijd positieve ervaringen met het werkende leven te laten opdoen.

Als zij eerder en vooral ook beter begrijpen hoe het werkende leven eruit ziet leidt dat tot meer motivatie. Leerlingen snappen bovendien het nut van de schoolvakken beter omdat er een link komt tussen dat wat ze leren en waarvoor ze het nodig hebben.

Ook hebben ze meer beeld van hun eigen rol (en mogelijkheden) in de maatschappij. Dat wordt ondersteund door betekenisvol leren via:
• teamwork • het samen oplossen van problemen • zelfsturing 
• het ontwikkelen van zelflerend vermogen • het gebruik van technologie • reflectie.

De kinderen leren door te doen. In een omgeving waarin ze kunnen proberen, testen, slagen en mislukken zonder oordeel. En dat is belangrijk